ย้ายคอร์สไปที่ใหม่ค่ะ นักเรียนเก่ายังใช้ที่นี่เรียนได้ตลอดอายุการใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขของ teachable.com และหรือ ตราบเท่าที่ website นี้ และ teachable.com ยังให้บริการนี้อยู่